Oznaczenia
Europejski system ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych
Oznaczenia
W Polsce mamy już 37 produktów
z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
Oznaczenia
Produkty z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
to nasz prawdziwy powód do dumy!

Informacje dla producentów

Korzyści dla producentów wynikające z posiadania produktów oznaczonych jednym z trzech europejskich znaków jakości ChNP, ChOG oraz GTS:

- oznaczenia umożliwiają łatwą identyfikację oryginalnych i wartościowych produktów, o konkretnych specyficznych cechach i wysokiej jakości;

- umieszczenie na produkcie znaku jakości uzasadnia jego wyższą cenę, ale daje też gwarancję kupującemu, że płaci za wysoką jakość;

- umieszczenie znaku ułatwia promocję produktu, certyfikowany producent staje się bardziej konkurencyjny;

- produkty zarejestrowane jako GTS, ChNP lub ChOG podlegają ochronie prawnej na terenie Unii Europejskiej;

- produkty ubiegające się o ChNP lub ChOG, których wnioski o rejestrację zostały pozytywnie ocenione na etapie krajowym, a następnie przekazane Komisji Europejskiej, oczekujące na rejestrację, podlegają ochronie prawnej na terytorium RP;

- ochrona prawna eliminuje nieuczciwą konkurencję, zabezpiecza przed nieuprawnionym posługiwaniem się nazwą produktu i jego podrabianiem.

 

KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO PRODUCENTÓW W RAMACH KAMPANII „TRZY ZNAKI SMAKU”

SEMINARIA
W czerwcu w kilku miastach Polski odbywać się będą seminaria, poświęcone europejskiemu systemowi ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. O korzyściach płynących z przystąpienia do tego systemu opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zagadnienia związane z marketingiem produktów spożywczych z unijnymi oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS poruszą prelegenci z agencji brandingowej BNA. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie producentów zainteresowanych przystąpieniem do europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych (przewidujemy udział 30 osób w każdym seminarium).
Terminy seminariów:
• 12 czerwca 2013, Poznań
• 26 czerwca 2013, Gdańsk

UDZIAŁ W FESTIWALACH
Kampania „Trzy znaki smaku” będzie mieć także swoje stoiska w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego smaku w Poznaniu, w dniach 15-18 sierpnia 2013 oraz Festiwalu Smaku w Grucznie, w dniach 24-25 sierpnia 2013. Przy stoiskach, zbudowanych na powierzchni od 120 m2 do 300m2, osoby zainteresowane poszerzą swoją wiedzę na temat europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także będą mogli wziąć udział w pokazach kulinarnych z wykorzystaniem produktów z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS i, co najważniejsze, w ich degustacji.
Do udziału w festiwalach zapraszamy certyfikowanych wytwórców produktów z unijnymi znaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS (przewidujemy udział minimum 10 producentów w każdym festiwalu).

Uczestnictwo w wymienionych wydarzeniach jest bezpłatne.
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@trzyznakismaku.pl
Sopexa S.A. Oddział w Polsce, tel. +48 22 395 38 70, fax +48 22 395 38 79